Pengadilan Agama Berwenang Memutus Perkara-Perkara Kewarisan

Pengadilan Agama Berwenang Memutus Perkara-Perkara Kewarisan. Masalah waris mewaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49